Privacyverklaring

PRIVACY

1.1.  BellezAnn hecht veel belang aan de privacy van de Klant. Daarom beheert BellezAnn alle gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De Klant heeft steeds de mogelijkheid om de gegevens kosteloos te raadplegen, te laten wijzigen of verwijderen uit de database van BellezAnn.

1.2.  De gegevens die BellezAnn van de Klant verzamelt hebben betrekking op de Klant zelf en worden louter bijgehouden met het doel om een koopovereenkomst te kunnen sluiten. De voornaam en naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de Klant worden bijgehouden. Deze gegevens worden door de Klant zelf verschaft door het invullen van de contactgegevens.

Indien de Klant vragen heeft omtrent het privacy beleid van BellezAnn dan heeft de Klant de mogelijk om BellezAnn te bereiken via de gekende kanalen.

Laatste revisie: 4 FEBRUARI 2022

Beste klanten

Omwille van gezondheidsredenen ben ik helaas genoodzaakt om mijn schoonheidssalon en mijn webshop tijdelijk te sluiten

Ik hoop jullie zo snel mogelijk terug te mogen verwelkomen!